Beroepsgerichte opleiding

Spiritueel Genezen

Helen van geest en ziel met je chakra's. Zonder aanraking en ook op afstand !!!

Klik hier voor meer informatie.

15-08-2015

Welkom bezoeker

Ben je nieuw op deze site of wil je uitleg over deze site, klik dan hier:
Uitleg over deze site

 

 

Op weg naar een beter leven

Deze site is voor mensen:

  • die een beter leven willen en die daar ook moeite voor willen doen.
  • die meer succes willen, die hun doelen willen bereiken.
  • die zichzelf willen ontwikkelen, willen transformeren.

Als je negatief of cynisch bent, als je niet wilt veranderen, als je je leven wel best vindt, dan is deze site niet voor jou. Wij zijn op weg naar een beter leven. Wij creëren zelf een beter leven, een betere toekomst. Wij zijn positief ingesteld en geloven, dat het beter kan. Wij weigeren genoegen te nemen met de degeneratie en gezapigheid van de westerse samenleving.

 

 

Wij zijn mensen in wording

Onze soort noemt zich mens: homo sapiens. Maar als we kijken naar het gedrag van ongetransformeerde mensen, dan zien we weinig verschil met chimpansees. En het voornaamste verschil: leden van onze soort liegen continue. Tegen zichzelf en tegen anderen. Het eerste wat we doen als we wakker worden is het herhalen van de leugens, waarmee we ons wereldbeeld in stand houden. Misschien kunnen we onszelf beter Pan Mendax noemen: de liegende aap. (Zie ook: Homo Mendax van Fernando Vallejo.

De westerse samenleving is een hele grote leugen. (Misschien zijn de niet-westerse samenlevingen dat ook, daar kan ik niet over oordelen.) De media, de politici, de ambtenaren, het onderwijs: voortdurend worden we overspoeld met leugens. Misschien denk je: dat is cynisch. Dat is het juist niet. De waarheid onder ogen zien en vervolgens systematisch dingen verbeteren is positief realisme. Alleen maar zeggen dat de samenleving een grote leugen is, dat is cynisme. Op zoek gaan naar waarheid, echtheid, eerlijkheid getuigt van een positieve levensinstelling.

  • De westerse samenleving is een mentale constructie. Met woorden die voortdurend herhaald worden, wordt een mentale wereld gevormd en in stand gehouden. Volgens dit mentale wereldbeeld hebben we heel veel 'wenselijke' eigenschappen, die we in de echte wereld niet hebben. 'Ongewenste' eigenschappen hebben wij natuurlijk niet. (Voorbeeld: De nederlandse cultuur is absoluut niet racistisch, volgens het wereldbeeld. Nederlanders zijn fatsoenlijke mensen met een zeer groot respect voor de mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Wie het hier niet mee eens is, moet zijn bek houden of oprotten.) Eigenschappen noemen we 'wenselijk' of 'onwenselijk' binnen het kader van dat mentale wereldbeeld. Dit staat volledig los van het nut van die eigenschappen in de echte wereld. De westerse mens is in het algemeen volledig vervreemd van zichzelf en van de echte wereld. Mensen die proberen te ontsnappen aan de westerse mentale wereld worden afgeschilderd als 'rare snuiters', 'gestoorde gekken', 'zwevers', 'sectariërs', etcetera. Het uiten van twijfel aan het westerse mentale wereldbeeld wordt in het algemeen beschouwd als hoogverraad en wordt meestal bestraft met volledige uitsluiting.

Een oude christelijk-evangelische leugen is deze: De mens is de kroon op de schepping. De mens zou superieur zijn aan dieren. Sinds de tweede wereldoorlog en sinds kampen als Auschwitz hoort men deze leugen niet meer zo vaak.

Daarvoor in de plaats is een andere leugen gekomen: De mens is een moorddadig oorlogszuchtig beest, veel beestachtiger dan welk dier dan ook. Biologen en vooral primatologen weten wel beter. (Primatoloog: Iemand die primaten bestudeert. Primaten zijn halfapen, apen, mensapen en de mens.) Veel apen zijn veel agressiever dan mensen. Bij sommige apensoorten sterft 75% door onderling geweld. Bij chimpansees, een naaste verwant van de mens, is volkerenmoord en kannibalisme gezien door primatologen.

Maar wat men bij apen vrijwel niet ziet is samenwerking tussen verschillende groepen, acceptatie van soortgenoten die niet tot dezelfde groep behoren. Al duizenden jaren kunnen mensen van de ene stam andere stammen bezoeken, er mee praten en onderhandelen en er mee handeldrijven. Verschillende menselijke stammen kunnen samenwerken en vrede sluiten. In de afgelopen 500 jaar is een wereldwijde menselijke gemeenschap ontstaan, waarbij de nadruk op vrede en samenwerking ligt. Af en toe zijn er oprispingen van oorlog, vooral veroorzaakt door overbevolking en doordat sommige mensen terugkeer naar oude waarden eisen. Vooral ultra-orthodoxe joden, fundamentalistische christenen en fundamentalistische moslims doen dat. Ze zien er niet gelukkig uit. Maar de meeste mensen willen vooruitgang, vrede en samenwerking.

Kijken we naar de geschiedenis van de afgelopen 2500 jaar, dan zien we vooral vooruitgang. En sinds 100 jaar een steeds sterker wordend streven naar samenwerking en vrede. We zien, dat we geleidelijk aan evolueren en steeds meer mens worden.

Wanneer we stellen, dat we mensen zijn, liegen we tegen onszelf en elkaar. Wanneer we stellen, dat we apen zijn, liegen we ook. We zijn geen apen meer, maar we zijn ook nog niet volledig mens. We kunnen ons beter beschouwen als aapmensen op weg naar menswording. Misschien zijn we over 20.000 jaar of over 50.000 jaar volledig mens.

 

 

Verschil tussen aapmensen en mensapen

Als we onszelf zien als aapmensen, wat is dan het verschil tussen ons en de mensapen? (wikipedia: Mensapen Mensapen zijn ondermeer: Chimpansees, Bonobos, Gorillas en Orang Oetans.) Mensapen zijn zelfbewust. Als we ze in een spiegel laten kijken, herkennen ze zichzelf. Ze denken niet, dat het een vreemde soortgenoot is. Chimpansees en Bonobos kunnen taal leren. Mensapen gebruiken gereedschap. Chimpansees en Bonobos hebben cultuur en onderwijs: ze geven kennis en gedrag systematisch door aan de volgende generatie. Is er wel een radicaal verschil tussen aapmensen (wij) en mensapen?

Ja dat is er. Wij zijn in staat naar onszelf te kijken, een strategie te bedenken om onszelf te veranderen en vervolgens deze strategie toe te passen en onszelf werkelijk veranderen. Hiermee kunnen wij onze toekomst bewust beïnvloeden. Afgaande op wat we nu (2015) weten van mensapen, kunnen mensapen dat niet. We dienen hiermee een beetje voorzichtig te zijn. In het verleden heeft men vaker verschillen tussen aapmensen en mensapen 'geconstateerd', om er later achter te komen, dat men de mensapen had onderschat.

  • Aapmensen (wij) kunnen zichzelf bewust veranderen. Mensapen kunnen dat niet.

Hiermee hebben we meteen een enorm probleem. Kunnen alle aapmensen zichzelf bewust veranderen?

Sommige aapmensen komen ter wereld met hersenbeschadigingen of een achtergebleven intelligentie. Wanneer deze aapmensen zichzelf niet kunnen veranderen, kunnen we dat toeschrijven aan een ziekte, een genetische afwijking of aan een beschadiging door zuurstofgebrek tijdens de geboorte. Zo kunnen we onszelf geruststellen.

Daarmee zijn we er niet. Er zijn veel aapmensen met 'normale' intelligentie, die blijkbaar niet in staat zijn zichzelf te veranderen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Sommige aapmensen kunnen de waarheid over zichzelf niet aan. Wanneer je jezelf niet eerlijk en objectief kunt bekijken, is het moeilijk jezelf te ontwikkelen. Andere aapmensen hebben er gewoon geen zin in. Weer anderen missen wilskracht, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen. Een groot deel van de aapmensen is extravert: gericht op de buitenwereld. Extraverte aapmensen hebben meer moeite om zichzelf te zien, dan introverte aapmensen.

 

 

Splitsing van de aapmensheid

Vier a vijf miljoen jaar geleden hadden aapmensen (wij), chimpansees en bonobos gezamenlijke voorouders. Op zeker moment zijn onze voorouders in drie verschillende soorten gesplitst. De chimpansees en bonobos bleven in het oerwoud en bleven mensaap. Onze voorouders verlieten het oerwoud en ontwikkelden zich tot iets totaal nieuws.

Het lijkt er op, dat we nu een nieuwe splitsing meemaken. Een deel van de aapmensheid gaat gewoon door met leven. Een ander deel besluit zichzelf radicaal te veranderen en kiest bewust voor hogere ontwikkeling. Dit andere deel kiest radicaal voor menswording. Deze site is voor degenen die bewust kiezen voor transformatie en voor hogere ontwikkeling. Je bepaalt zelf, of je je wel of niet ontwikkelt. Je bepaalt ook zelf in welk tempo je dat doet. Wil je met een elite groep de nieuwe mensheid vormen? Dan ben je hier op je plaats. Deze site is voor aapmensen, die radicaal willen transformeren.

 

 

Evolutionaire zeef

Periodiek verandert er iets op aarde, waardoor een soort door een evolutionaire zeef gaat. Leden van die soort die door de zeef kunnen, planten zich voort. De rest van die soort sterft uit. Bijvoorbeeld omdat men zich niet of te weinig voortplant.

Wij gaan als aapmensheid op dit moment door een evolutionaire zeef. En we hebben die zeef zelf gemaakt, al zijn de meeste aapmensen zich daar niet van bewust.

We hebben overvloed gecreëerd. Er is overvloedig eten en drinken, meestal van slechte kwaliteit. Junk-food is overal beschikbaar en wordt overmatig gegeten en gedronken. Daarnaast zijn er drugs (inclusief alcohol en nicotine), elektronische media, computerspelletjes, televisie, etcetera. Een deel van de aapmensen heeft voldoende zelfbeheersing en inzicht om tussen al deze verleidingen een gezond leven te leiden. Een ander deel heeft deze zelfbeheersing en dit inzicht niet. Zij gaan gebukt onder welvaartsziekten. Inmiddels is bijna een derde van de bevolking ongezond dik en in tamelijk slechte conditie. Ernstig overgewicht vermindert de vruchtbaarheid. Nicotine doet dat ook. Overmatig gebruik van elektronische media leidt tot slaapgebrek en dit leidt weer tot verminderde vruchtbaarheid. Dit is de evolutionaire zeef die we zelf gemaakt hebben. Aapmensen met veel zelfbeheering en veel zelfkennis komen moeiteloos door de zeef. Aapmensen met weinig zelfbeheersing of weinig zelfkennis hebben moeite met de zeef. Hun vruchtbaarheid wordt aangetast.

Afgaande op wat we nu (2015) weten, kunnen we stellen:

  • In de komende 10 tot 20 generaties hebben mensen met veel zelfbeheersing en veel zelfkennis een grote evolutionaire voorsprong.
  • Het lijkt er op, dat we over een paar honderd jaar een totaal andere soort worden. Een soort met veel meer zelfbeheersing en veel meer zelfkennis.

Misschien ken je de SF-serie Star-trek: the next generation. Deze serie toont de aapmensheid over een paar honderd jaar. Het gedrag is dan veel rationeler, veel spiritueler, veel meer beheerst en veel minder dierlijk. Het lijkt er op, dat we ons als mensheid in die richting bewegen.

Op deze site vind je alles wat je nodig hebt om te verkijgen:

  • meer zelfbeheersing
  • meer zelfdiscipline
  • meer zelfkennis

Als je jezelf wilt transformeren van een aapmens tot een mens, dan vind je hier alles wat je nodig hebt.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

Commentaar formulier

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om te reageren op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Voor contact of om feedback te geven klikt u op:

 

Naam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Wat is negentien min 6

1

Coen Janssen

12-08-2016 15:55:26

Ha Andreas, ik wil je bedanken, Dankzij je trance - formatie"stoppen met drugs", is het mij gelukt om te stoppen met drugs! Eindelijk! Onwijs bedankt! Hartelijke groeten, Coen janssen

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
reclame/nula_1000.gif
reclame/SpiritueleGids.gif
Ontwikkeld door Nul-A Computers