01-12-2009

Spiritueel Materialisme vervuilt de astrale werelden

Wat zijn de astrale werelden?

Rondom de aarde bevinden zich een aantal sferen. Sommigen onderscheiden zes sferen, met de aarde erbij zeven. Anderen, waaronder ikzelf, gaan uit van acht sferen, met de aarde erbij negen.

Deze negen sferen worden verdeeld in groepen:

  • De fysieke sfeer, de fysieke aarde;

  • De lagere astrale sferen;

  • De hogere astrale sferen;

  • De monadische sfeer;

  • Het scheppende licht (de kosmische sfeer).

 

Wat is materialisme?

Materialisme is de gehechtheid aan materie. Als je moeilijk afstand kunt doen van je bezittingen, als je gierig of hebzuchtig bent, dan ben je materialistisch.

Maar ook de gehechtheid aan sociale status is materialistisch. Als je je geestelijke ontwikkeling ondergeschikt maakt aan je sociale status, ben je materialistisch. Als je je spiritualiteit onderdrukt, omdat je bang bent dat medemensen je zullen afwijzen, ben je materialistisch. En niet spiritueel.

Materialisme is ook de onverschilligheid over de gevolgen van bezitterigheid en hebzucht. Onze auto's, plasma t.v., vliegvakanties, etc. zorgen ervoor, dat Moeder Aarde steeds verder wordt verziekt. Toch gaan we gewoon door met consumeren en vervuilen. Deze onverschilligheid is een aspect van het egoïsme en materialisme.

 

Gevolgen van materialisme voor Moeder Aarde

Onze zeeën en oceanen zijn vergiftigd. In de Grote Oceaan is een gebied zo groot als Frankrijk, dat volledig is bedekt met plastic afval. Overal op het land ligt afval en troep, soms zwaar giftig afval. Zeer giftig afval exporteren de rijke landen naar Afrika en andere arme gebieden. Overal op aarde worden in hoog tempo de bossen gekapt, om plaats te maken voor soja-kwekerijen en palmolie-plantages. De soja wordt gevoerd aan vee, zodat daar hamburgers van gemaakt worden. De palmolie wordt gebruikt als brandstof, want men heeft ons wijs gemaakt, dat we groen bezig zijn als onze auto op palmolie rijdt. Wat kan ons het schelen als daarvoor de leefomgeving van orang oetans wordt vernietigd?

Het gevolg van dit alles is, dat ons klimaat in toenemende mate wordt ontregeld. De ene ramp na de andere komt over ons, omdat wij het evenwicht verstoord hebben. Vele plantensoorten en diersoorten zijn in de afgelopen jaren uitgestorven. Nog veel meer worden met uitsterven bedreigd.

 

Wat is spiritueel materialisme?

Materialisme is de gehechtheid aan bezittingen, status of welvaart. Spiritueel materialisme is de gehechtheid aan spirituele status, gehechtheid aan een bepaald geloof. Denkbeelden als: "Mijn Jezus is beter dan jouw Mohammed!" (Of omgekeerd.) "Ik behoor tot het uitverkoren volk en jij bent Goi!" (Goi, Go'iem of schorem is de term die orthodoxe joden gebruiken voor alles wat niet joods is.) Dit laatste geldt niet alleen voor de joden. Christenen hebben een zelfde houding tegenover heidenen. Atheïsten hebben vaak zo'n houding tegenover alles wat een geloof heeft.

sayings/violent.gif

Het idee dat jij hoger bent omdat je een bepaald geloof hebt, of een bepaalde geestelijke leer volgt, is een uiting van spiritueel materialisme. Je bent dan gehecht aan je spirituele status. Deze gehechtheid remt je af in je ontwikkeling en is schadelijk.

Spiritueel materialisme is ook het inzetten van spirituele middelen om egoïstische aardse doelen te bereiken. Je wilt bijvoorbeeld een mooi huis bezitten. Je kunt daar hard voor gaan werken, dat is dan gewoon materialisme. Inplaats daar hard voor te werken, eis je van 'God' de lotto-cijfers van komende trekking. Of je visualiseert dat op jouw lot de hoofdprijs valt.

 

Zwarte magie

Je kunt visualiseren, dat je een mooi huis bewoont. Als je daar hard voor gaat werken, breng je spirituele en fysieke energie in harmonie. Dat is goed. Maar je kunt ook visualiseren, dat je dat huis verkrijgt, zonder dat je er iets of voldoende voor terugdoet. Je zendt dan energie in de astrale werelden om je zin te krijgen. In het gunstigste geval mislukt je plan en gebeurt er weinig. (Maar wat gebeurt er dan met de energie die je uitzendt ???) Als het tegenzit, krijg je wat je gevraagd hebt. In hoeverre verschilt dit van zwarte magie?

Stel je visualiseert een geweldig huis, ver boven je budget, en je krijgt dat voor een dumpprijs. Wellicht omdat de vorige eigenaar ziek werd en gedwongen moest verkopen. Of omdat een verkoper het niet kwijt kan, omdat jij met je visualisaties de verkoop blokkeert. Hoeveel schade richt je dan aan?

 

Spirituele status

Veel mensen willen bewonderd worden. Men verlangt naar status, aanzien, eer, bewondering, fans. Je kunt dan door keihard werken topsporter worden, of filmster, of popster. Na eindeloos zwoegen win je misschien een medaille op de olympische spelen of je wordt wereldkampioen. Dat is materialisme, maar veel kwaad kan het niet. Voor veel jonge mensen is het goed, men leert zelfdiscipline, doelen stellen en te realiseren.

Als dat allemaal teveel werk is, kun je een alternatief cursusje volgen. Daarna kun je je vestigen als alternatief therapeut of paranormaal genezer. Het is niet voor niets dat 'healing' zo populair is. Je kunt status verwerven zonder al te veel moeite. Althans, dat was in het verleden mogelijk. Door alle beunhazen is het spiritueel genezen zo in diskrediet gebracht, dat zoiets geen status maar argwaan oplevert.

Klik hier voor Spiritueel Genezen.

 

Channelen

Helemaal gemakkelijk is channelen. Je leert even je fantasie aanboren en je krijgt de meest fantastische boodschappen van buitenaardse meesters, die van verre sterrenstelsels even komen vertellen hoe wij hier moeten leven. En jij bent hun boodschapper. Geweldig toch? Mensen die zich afvragen of die 'meesters' geen betere boodschapper kunnen krijgen, zijn nare, cynische mensen. 'Die zijn zo ver nog niet.' Toch?

Channelen en paranormaal genezen werkt via de astale werelden. Als je dit verkeerd doet of uit begeerte naar status, aanzien, macht of geld, wat richt je dan aan in de astrale werelden?

Is verlangen naar geld altijd verkeerd?

Het is overigens niet verkeerd om betaling te vragen voor spirituele genezing. Mensen 'gratis' willen helpen is meestal verspilling van tijd en energie. Als mensen er niets voor over hebben, willen ze het eigenlijk niet. Bovendien kost het je tijd. Deze arbeidstijd behoort betaald te worden. Net zoals men de bakker betaalt.

 

sayings/home_of_peace.gif

Gevolgen van spiritueel materialisme

Door materialisme groeit het ego. Wanneer je astrale energie gebruikt om materialistische doeleinden te verwezenlijken, groeit het ego dubbel zo hard. De groei van je spirituele kracht is veel trager dan de groei van je ego. De eisen van je ego zijn altijd groter dan je vermogen tot realisatie. Daarom is ontevredenheid onvermijdelijk. Door deze groeiende onvrede blokkeert je band met de goddelijke geest. Dit leidt tot geestelijke armoede, honger naar macht en tot ellende.

Het gebruik van het astraal licht voor egoïstische doeleinden verlaagt het trillingsgetal van het astraal licht. Dit veroorzaak vervuiling van de astrale werelden.

Daarnaast zijn er in de lagere astrale werelden denkzielen en dierzielen, die graag willen helpen bij het realiseren van materialistische doelen. Zij willen maar wat graag jou gebruiken als channel (kanaal) om hun verwrongen of perverse verlangens (dierzielen) of verminkte ideeën (denkzielen) op de wereld los te laten. Ook verschijnen ze maar wat graag op spiritistische bijeenkomsten. Vooral wanneer de kennis en het inzicht ontbreken om onderscheid te maken tussen hoger ontwikkelde zielen en de spoken, die in de lagere astrale werelden zijn verdwaald.

 

Parasitaire elementalen

Tenslotte zijn er nog de parasitaire elementalen, die graag jouw energie willen om je 'te helpen'. Deze elementalen creëer je zelf door je sentimenten en door je emoties. Hoe sterker de emotie, die je bij een bepaalde gedachte hebt, hoe sterker de elementaal, die je daarbij creëert. Iedere keer als de gedachte bij je terugkeert, zend je weer astrale energie uit naar de elementaal die bij die gedachte hoort. Deze elementaal zal steeds opnieuw via je aura deze gedachte en/of emotie bij jou activeren. Zo krijgt het steeds nieuwe energie en blijft het in leven. Want het bestaat van jouw energie.

Sommige van deze elementalen zijn collectieve elementalen. Zij worden gecreëerd en van energie voorzien door een groep mensen. Reclame is een sterke methode om dergelijke collectieve elementalen te scheppen. Sommige elementalen, zoals haat tegen 'buitenstaanders' (mensen die niet tot de dominante groep van de samenleving behoren), kunnen de samenleving in een wurggreep nemen, steeds sterker worden, totdat de maatschappij er aan ten onder gaat.

 

Een duistere schil rond de aarde

Het spiritueel materialisme heeft als gevolg, dat de lagere astrale werelden vervuild zijn door destructieve elementalen. Zij zijn een plaag, die een zwarte schil rond de fysieke aarde vormt. Hierdoor wordt het scheppende licht tegengehouden.

Deze zwarte schil van destructieve elementalen is niet van vandaag of gisteren. In de afgelopen 5.000 jaar is deze schil geleidelijk gegroeid. Maar in het verleden waren er weinig mensen met sterke paranormale vermogens. En meestal waren die mensen getraind in het beheersen van hun egoïsme. In voorgaande eeuwen werden mensen zorgvuldig voorbereid en ingewijd. Men hield zich veel minder bezig met ego-gerichte magie. Tegenwoordig kan iedereen cursussen volgen en informatie verzamelen op internet. Men kan paranormale vermogens ontwikkelen zonder dat men gestimuleerd wordt tot het ontwikkelen van ethisch normbesef en verantwoordelijkheid.

 

Een cirkel van licht en liefde

'Paranormale' vermogens geven toegang tot de astrale werelden. Men kan deze vermogens gebruiken om de lagere astrale werelden rond de eigen omgeving schoon te maken, zodat men toegang krijgt tot de hogere astrale werelden, en zodat het scheppende licht tot ons kan doordringen. Dat is wat we doen in een Cirkel van Licht en Liefde.

Als men niet geleerd heeft het ego te beheersen, bestaat de neiging om de paranormale vermogens te gebruiken voor egoïstische doeleinden, zoals verkrijging van bezit, zelfverheerlijking, etc. Dit heeft tot gevolg, dat de laag vervuiling in de lagere astrale werelden rond de eigen omgeving groeit, zodat het scheppende licht steeds moeilijker doordringt. Inplaats dat de paranormale vermogens gebruikt worden voor de eigen geestelijke ontwikkeling, worden ze gebruikt om een lokale hel te scheppen, waar alleen lagere mentalen kunnen bestaan.

 

sayings/recreateearth.gif

Wat voor ecosysteem schep jij?

Tropische vogels hebben een tropisch ecosysteem nodig. Vogels uit koude gebieden hebben een koud ecosysteem nodig. Dat vindt iedereen logisch. Waarom zou het voor entiteiten, elementalen en verlichte zielen anders zijn? Een verlichte ziel heeft een helder en zuiver ecosysteem nodig. Als je de astrale werelden in jouw omgeving vervuilt, kunnen verlichte zielen daar niet leven. En als je je omgeving licht en liefdevol maakt, kunnen daar geen lagere elementalen leven.

 

sayings/actual_enemy.gif

Bestrijding van spiritueel materialisme

Materialisme ontstaat, omdat men zich vasthoudt aan het ego. Het ego is een tijdelijk iets, je goddelijke geest is eeuwig. Zodra je kennis van je goddelijke geest ontwikkelt, rem je de groei van je ego. Directe ervaring van je goddelijke geest helpt je ego klein te maken. Maar je kunt je ego ook kleiner maken door speciale TRANCE-FORMATIES. De TRANCE-FORMATIES van Yggdrasil zijn daar heel geschikt voor.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rabo8.gif

 

Promoot ons !!!

Vindt u deze pagina leuk? Geef de link dan door aan je vrienden.

Ik doe niet veel met twitter of facebook. Maar voel je vrij om over deze pagina te twitteren. Of zet een link naar deze pagina op je facebook pagina, als je die hebt.

 

Mijn facebook pagina is Andreas-Firewolf, mijn linkedin pagina andreas-firewolf. Als je een connectie wilt via sociale media, dan kan dat daar.

 

Geen spionage

Op deze site vind je geen cookies of javacript voor spionage.

Vrijwel alle websites hebben 'google analytics' en knoppen voor facebook, twitter, et cetera. Deze technieken werken meestal met javascript. Nog voor je kunt kiezen voor of tegen 'cookies', sturen deze javascripts je gegevens naar facebook, google et cetera. De Oost-duitse Stasi droomde niet eens over zulke mogelijkheden om mensen helemaal in kaart te brengen.

Op deze website worden dergelijke technieken niet gebruikt. Hier wordt je privacy niet geschonden.

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is vier maal 2

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  

 

Yggdrasil, wereld Midgarðr (Midden Aarde), De Vier Elementen, Schepping en Vernietiging, cd met twee TRANCE-FORMATIES
Op afstand helen van lichaam, geest en ziel met behulp van de chakra's
Login

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Contact formulier

Navigeren op deze websites

Deze website heeft veel pagina's en veel informatie. Deze pagina geeft u informatie over hoe u door deze websites kunt navigeren.

Yggdrasil

Over de IJslandse wereldboom:

Wie en wat is Firewolf

firewolf/bos2.jpg

Firewolf aangaande spirituele onderwerpen

Videos met en over Firewolf

Firewolf aangaande wetenschap en spiritualiteit

firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

log2021/DSCF6850.JPG

Ons centrum: Alfheim

Hier kun je in foto's zien hoe ons centrum zich sinds 2004 ontwikkeld heeft.

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Een andere kijk op fundamentalisme

Om jezelf te leren kennen en jezelf te veranderen, dien je terug te gaan naar je diepste fundamenten.

De aarde is "de parel van het Universum"

Hier vind je een gedicht over Moeder Aarde.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Volledige tekst van deze verklaring.

Ontwikkeld door Nul-A Computers