03-12-2014

Wie en wat is Firewolf

 

Sinds 1974 ben ik vegetarier, doe ik dagelijks meerdere meditaties en ademoefeningen. Ik ben dus al ruim 47 jaar bezig met gerichte bewustzijns-ontwikkeling.

 

Bestaan voor de geboorte

De westerse samenleving leert kinderen, dat het fysieke lichaam alles is. Je bestaan begint met de conceptie of met je geboorte en eindigt wanneer je je laatste adem uitademt. Als je een andere mening hebt, wordt je mening op zijn zachtst gezegd als 'vreemd' beschouwd.

In het christelijk geloof is er ruimte voor de ziel. Er is geen leer voor een bestaan van de ziel voor de geboorte van het fysieke lichaam. Als je lichaam sterft, kan je ziel naar de hemel of de hel gaan.

Mijn overtuiging is anders. Eigenlijk moet ik het hebben over mijn 'kennis' en niet over mijn 'geloof', want ik herinner me mijn bestaan voor de geboorte van mijn fysieke lichaam. Ik weet het! Maar mensen die dit lezen kunnen mijn kennis geloven of verwerpen. Als je geen duidelijke herinnering hebt aan jou bestaan voor de geboorte van jouw fysieke lichaam, raad ik je aan om dit bestaan in twijfel te trekken. Ik beveel geen blind geloof aan. Reserveer jouw oordeel tot je over voldoende bewijs beschikt. En met 'bewijs' bedoel ik niet 'wetenschappelijk bewijs', maar 'persoonlijk bewijs', dat gebaseerd is op persoonlijke ervaring, persoonlijk geheugen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is persoonlijk bewijs niet aanvaardbaar en is het persoonlijke geheugen niet betrouwbaar. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt, dat we 'herinneringen' kunnen produceren over dingen die nooit echt zijn gebeurd. Tenminste niet in ons gemeenschappelijke ruimte-tijd-continuum. Maar vanuit persoonlijk oogpunt zijn jouw persoonlijke herinneringen en jouw persoonlijke ervaring het enige wat je hebt. Er is niets anders. 'Wetenschap' zoals je het kent en herinnert, is alleen iets in je hoofd. Het bestaat uit je persoonlijke herinneringen. Zonder je persoonlijke herinnering is er geen wetenschap.

 

Ziekte van de ziel en verjonging

Ongeveer 8.000 jaar geleden werd mijn ziel ziek. De ziekte had iets te maken met vrouwen en verveling. Als je één of twee keer per eeuw incarneert en dat duizenden en duizenden jaren doet, tel je veel incarnaties. Veel meer dan ik wil herinneren. Aangezien de evolutie op het fysieke vlak traag verloopt, is het heel moeilijk om je motivatie op peil te houden. Als je ziet dat mensen steeds weer dezelfde fouten maken, kun je je gaan vervelen. Dat is mij ongeveer 8.000 jaar geleden overkomen.

De afgelopen 8.000 jaar zijn niet erg goed geweest. Af en toe had ik een incarnatie waarin ik bijna het niveau van 8.000 jaar geleden bereikte. Maar de meeste incarnaties waren gewoon 'in leven blijven'. En vaak werd ik gedood omdat ik dingen zei, die op dat moment niet acceptabel waren.

In de afgelopen 8.000 jaar heeft deze planeet een zeer slechte episode van zijn evolutie doorgemaakt. Nu verandert deze planeet. En tegelijkertijd genas ik mezelf. In mijn huidige incarnatie heb ik een niveau bereikt dat het niveau van 8.000 jaar geleden overtreft. Eigenlijk ben ik beter dan ooit tevoren. Ik heb een cyclus van sterven en verjonging van de ziel doorgemaakt.

Vanuit het oogpunt van mijn ziel werd mijn ziel verveeld en teleurgesteld en ervoer een ziekte van 8.000 jaar. Vanuit het oogpunt van Atman (het Hogere Zelf) is het een ander verhaal. Mijn Atman spon zich in een cocon van licht en magnetisme en trok zich terug uit de wereld om zichzelf te transformeren. Op 21 november 1992 voltooide mijn Atman zijn transformatiecyclus en brak uit deze cocon. Toen begon ik mijn ziel en mijn Atman te verjongen. Ik snoeide mijn Atman, zoals een tuinman een boom snoeit. Vele nutteloze herinneringen sneed ik weg. Langzaam maar zeker herbouwde ik mijn geestelijk lichaam en mijn fysieke verschijning.

8.000 jaar geleden was mijn naam Icewolf (of HrmVtnr). Ik had mijn hart bevroren om de 8.000 jaar van verval te overleven. Sommige mensen kunnen een periode van verval voor de hele aarde voorspellen zoals de meeste mensen de lente, zomer, herfst en winter kunnen voorspellen. Het is moeilijk te voorspellen hoe koud een winter precies zal zijn, maar het is vrij gemakkelijk om de winter tussen december en maart in de noordelijke regio's van de aarde te voorspellen. Op dezelfde manier is het vrij gemakkelijk om een periode van verval voor de aarde te voorspellen, zoals we de afgelopen 8.000 jaar hebben gehad. En het is vrij gemakkelijk om een periode van verjonging voor de aarde in de komende 12.000 jaar te voorspellen.

Het bevriezen van mijn hart was een strategie om mijzelf te beschermen tegen het harde klimaat op aarde in de afgelopen 8.000 jaar. Maar in de nieuwe periode kunnen we ons openstellen voor licht en liefde.

In de huidige incarnatie kreeg ik opnieuw de naam Icewolf, om de afgelopen 8.000 jaar te herinneren en om te transformeren. Tijdens dit proces ontwikkelde ik een nieuwe manier om mensen te onderwijzen in spirituele ontwikkeling. Terwijl ik dit deed, veranderde ik mijn lichaam en ziel. Ik smolt mezelf en kreeg mijn nieuwe naam: Firewolf.

 

Mijn kindertijd

Het was niet gemakkelijk om een geschikt gezin te vinden om te incarneren. Als ik bij 'normale' ouders was geboren, zou ik een 'normaal' persoon zijn geworden. Dat was niet wat ik voor ogen had. Het was niet mogelijk om ideale ouders te vinden. Ik moest met ouders genoegen nemen, die acceptabel waren voor mijn doel.

De ouders die ik heb geselecteerd waren waanzinnig. Toen ik vier jaar oud was, werden beide onderzocht door een klinisch psychiater in opdracht van de kinderrechter. Mijn moeder werd gediagnosticeerd als 'psychotisch, totaal ongeschikt om kinderen op te voeden'. Mijn vader heeft de beoordeling gesaboteerd. De psychiater kon geen diagnose stellen, maar geloofde dat mijn vader 'schadelijker was voor de kinderen dan de moeder'.

Mijn vader en grootvader waren vrijmetselaars. Ze waren ook betrokken bij het spiritisme. Ze hielden seances met een helderziende genaamd Arenthals. Arenthals 'beval' mijn ouders om vegetariër te worden voor mijn conceptie. Dus ik ben geboren als vegetariër. Ongeveer een jaar na mijn geboorte gaven mijn ouders het vegetarisme op en keerden terug naar het eten van vlees.

Ik ben geboren in 1961. De eerste vier jaar van mijn leven werd ik het middelpunt van seances. De vrijmetselaars hadden ontdekt, dat er macht in mij was en ze probeerden die macht aan te boren.

In 1966, toen ik vier jaar oud was, scheidden mijn ouders. De rechter gaf opdracht tot psychiatrische beoordeling van mijn ouders. Zie hierboven. De rechter benoemde toen een gezinsvoogd van een voogdijvereniging en besloot dat ik voorlopig bij mijn vader moest blijven. In die tijd woonde er een vrijmetselaars echtpaar uit België bij mijn vader. Ze waren voormalige nazi's en moesten uit België vluchten. Als een vrijmetselaar moest mijn vader hen onderdak geven. Ze waren ook sadisten en hielden ervan om mij te kwellen.

In 1969 besloot de voogdijvereniging dat men mij niet kon laten blijven bij mijn vader en dit sadistische echtpaar. Dus werd ik in een kindertehuis geplaatst. Dat was redelijk. Ik bleef daar tot 1972.

In 1972, toen ik elf jaar oud was, plaatste de voogdijvereniging mij bij mijn moeder. Vanuit het perspectief van een kind was dat een vreemde beslissing. Mijn moeder was in 1966 gediagnosticeerd als 'psychotisch, totaal ongeschikt om kinderen op te voeden'. Wonen bij mijn moeder was als leven in een psychiatrische instelling zonder verzorgers. Maar vanuit mijn geest gezien was dat precies wat ik nodig had. Mijn moeder was sterk betrokken bij spiritisme en theosofie. In 1974, kort voordat ik dertien werd, ging ze naar een Mazda-znan-cursus. Ik ging met haar mee. Mazda-znan is een soort Perzische yoga. Mazda-znan leerde me ademoefeningen, oefeningen voor de endocriene klieren en chakra's en een individueel vegetarisch dieet. Ik werd direct vegetariër en begon een zeer gezonde levensstijl. Ik besteedde ook een groot deel van mijn tijd aan prana-yama (ademhalingsoefeningen) en meditatie. Meestal besteed ik twee uur of meer aan meditatie en prana-yama.

Op de Mazda-znan cursus ontmoette ik een vertegenwoordiger van een oude geheime orde. Deze zou teruggaan tot de tijd van Mechi-zedek, maar daar heb ik geen bewijs voor. Ik werd lid van deze orde en kreeg een opleiding tot hogepriester. Dit is een van de dingen die deze orde al eeuwenlang doet. Ze selecteren een jongen, trainen en onderwijzen hem, en sturen hem vervolgens de wereld in om een nieuw soort spirituele leer voor de mensheid te brengen.

 

Deze geheime orde staat haar leden niet toe om over de orde te spreken. Daarom is deze orde geheim. Niemand kent deze orde.

Af en toe leidt deze orde iemand op met de intentie om de kennis van deze orde onder de mensen te verspreiden. Af en toe is het meestal 'eens in de paar eeuwen'. Deze persoon krijgt een speciale opleiding, zijn contacten met de orde blijven beperkt tot enkele oudere leden. Wanneer deze persoon voldoende opgeleid is, wordt hij de wereld ingestuurd om kennis van de orde onder de mensen te verspreiden. Alle contacten met de orde worden dan verbroken. De orde kan berichten naar deze persoon sturen, omdat de persoon bekend is. Maar deze persoon kan geen contact opnemen met de orde. Op deze manier kan de orde niet vervolgd worden.

De orde heeft mij uitgekozen om hun kennis te verspreiden en mij daarvoor getraind. Vanuit het perspectief van mijn ziel gaf ik de orde opdracht om mijn fysieke wezen de juiste training en opvoeding te geven.

 

Toen ik 14 of 15 jaar oud was, las ik 'De geheime weg' van Paul Brunton. Dit boek werpt een nieuw licht op de combinatie lichaam - geest - ziel. Kort daarna las ik 'het Superego'. Zie Paul Brunton.

 

Wetenschappelijke opleiding

In de westerse samenleving zijn er veel vooroordelen over spirituele mensen. We worden verondersteld irrationeel, bijgelovig en onwetenschappelijk te zijn. Ik heb gemerkt dat de meeste mensen die het woord 'wetenschap' gebruiken, de basisprincipes van wetenschap niet begrijpen. 'Wetenschap' is een verbaal wapen geworden tegen alles wat verder gaat dan de fysieke dimensie.

Veel mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat ik een wetenschappelijk persoon en een spiritueel persoon ben. Dat past niet in het beeld van de wereld, dat mensen in hun gedachten creëren. Omdat ik niet in hun gedachten pas, is het makkelijker om mijn bestaan te ontkennen. Iemand als ik is onmogelijk, dus ik besta niet, lijkt de houding van veel mensen in Nederland.

Toen ik in het kindertehuis zat, raakte ik geïnteresseerd in alchemie en chemie. Ik leende over deze onderwerpen boeken uit de openbare bibliotheek. En ik mocht een chemiedoos voor kinderen kopen en experimenten doen. Ik was toen ongeveer acht of negen jaar. Toen ik bij mijn moeder was, was ze bevriend met een jong paar. De man van het echtpaar werkte in een laboratorium. Hij merkte mijn interesse in chemie op en hielp me bij het bouwen van een laboratorium op zolder. Ik kocht steeds meer apparatuur en chemicaliën. Terugkijkend is het vreemd dat ik dit mocht doen. Ik was toen tussen 12 en 17 jaar oud. En ik werkte zonder enig toezicht met gevaarlijke chemicaliën zoals geconcentreerd zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur en natriumhydroxide. Er gingen geen alarmbellen af bij mijn voogdijvereniging of leerkrachten op school. Ik veronderstel dat mijn ziel mijn persoonlijke opleiding en training van bovenaf geregeld heeft.

Ik studeerde ook elektronica. In die tijd waren er veel 'elektronica dozen' voor jongeren met allerlei experimenten. Ik had veel plezier met het bouwen van analoge radio apparatuur.

Toen ik 15 was had ik het met school gehad. Ik produceerde een weerlegging van Einstein en niemand had een idee waar ik het over had. Klik hier voor Einstein weerlegd?. Dus besloot ik om mezelf op te leiden. Ik begon een studie psychologie en ging verder met natuurkunde en scheikunde. Ik las veel boeken over de hersenen, neurologie en endocrinologie. Endocriene klieren produceren hormonen, die het zenuwstelsel en onze geest beïnvloeden. Ik bestudeerde ook Freud en Jung. Ik heb Adler geprobeerd, maar Freud en Adler sluiten elkaar uit. Toen las ik een schrijven van Jung, waarin hij dezelfde patiënt 'uitlegde' met Freudiaanse psychologie en met Adleriaanse psychologie. Jungiaanse psychologie was geschikter voor mij dan Freud, dus ik liet Freud vallen. En ik combineerde Jungiaanse psychologie met behaviorisme en transpersoonlijke psychologie.

 

Onafhankelijkheid

Ik ging in 1978 het huis uit, toen ik zeventien was. En ik ging nooit terug. Het is niet mogelijk om 'het spirituele pad te bewandelen' en in je dorp of in je gezin te blijven. Als je jezelf wilt transformeren, moet je de band met je verleden verbreken.

Mijn voogdijvereniging probeerde mij onder controle te houden. Ik vroeg de rechter om een andere voogdijvereniging. Met deze voogdijvereniging sloot ik een overeenkomst. Ik zou worden behandeld als een volwassene. Als ik iets nodig had, zou ik contact opnemen met de voogdijvereniging. Dit heeft goed uitgepakt.

Tot 1983 heb ik mijn zelfstudie voortgezet en allerlei vaardigheden ontwikkeld. Ik werd zilversmid en timmerman. Ik kookte in een vegetarisch restaurant en werkte in een biologische levensmiddelenwinkel.

In 1979 volgde ik een Silva Mind Control cursus. Dat was precies wat ik nodig had. Silva Mind Control. In 1981 maakte ik twee reizen naar Londen voor geavanceerde seminars, die mijn begrip verdiepten. Daarvoor had ik al ervaring met zelfhypnose. Silva Mind Control gaf me veel meer inzicht en nieuwe perspectieven.

Als gevolg van de Silva training begon ik te experimenteren met mind machines. Ik had autodidactisch analoge en digitale elektronica gestudeerd. Met een 555-IC maakte ik een machine, die signalen kon leveren in een regelbare frequentie. Ik gaf deze signalen door aan een paar LED's in een zwembril en twee messing elektroden, die ik aansloot op mijn enkels. Een elektrisch signaal ging door mijn lichaam en tegelijkertijd flitste er in dezelfde hypnotiserende frequentie licht in de zwembril. Veel later kwamen deze machines uit de VS als brainmachines en als TENS-apparatuur.

Tegelijkertijd (1979-1983) maakte ik meditaties op cassettebandjes, die ik in combinatie met de mind-machine gebruikte.

Tijdens mijn jeugd was ik zwaar beschadigd. Toen ik 20 was, had ik gevraagd om psycho-analyse om mijn verleden te transformeren. Na een evaluatie wees het psycho-analytisch instituut Amsterdam behandeling af. Ze geloofden, dat mijn psychische fundering te zwaar beschadigd was en ze geloofden dat diepgaande behandeling te gevaarlijk was. Dus ik keerde reguliere psycho-therapie de rug toe en ontwikkelde een beter en effectiever systeem. Dit systeem noem ik TRANCE-FORMATIE.

 

ICT

Van november 1983 tot en met februari 1984 volgde ik een vier maanden durende opleiding tot systeem beheerder. Daarna werd ik ongeveer een jaar lang support-supervisor bij een computer-dealer. Eind 1985 werd ik analist en programmeur bij een grote bank. Tegelijkertijd studeerde ik aan de Open Universiteit Computerwetenschap.

 

Nul-A: Non-aristotelische semantiek

Als tiener las ik veel science fiction boeken. De Nul-A boeken van Van Vogt waren een van mijn favorieten. In 1984 kreeg ik een serieuze baan en kon ik me veroorloven om 'Science and Sanity' te kopen. Dit boek is van Alfred Korzybski,, de oprichter van Non-aristotelische semantiek. De Nul-A training in dit boek sluit aan bij de ideeën van Paul Brunton (zie hierboven) en mijn mind control training.

Het Internationaal Theofysisch Centrum Naarden (ITC)

Rond 1981 raakte ik verbonden aan The International Theoophical Centre. Ik werd vrijwilliger. Eind 1986 werkte ik als vrijwilliger aan een oud leegstaand huis van het ITC. Het moest grondig worden gerenoveerd. In die tijd woonde ik in Rotterdam, waar ik niet de juiste condities had voor meditatie en TRANCE-FORMATIE. Het was te luidruchtig, er waren te veel mensen. Ik had stilte nodig. Dit huis was ideaal voor rust en stilte. Het was gelegen in het bos van Naarden, de dichtstbijzijnde buren waren een paar honderd meter verderop en er was weinig of geen verkeer. Ik vroeg, of ik het kon huren en dat kon. Ik kon het huren vanaf 1 april 1987. Maar omdat de toestand zo slecht was, kreeg ik in maart 1987 de sleutel van het huis, zodat ik kon beginnen met renoveren voordat ik verhuisde.

Tijdens mijn jeugd was ik zwaar beschadigd. Om mezelf te genezen heb ik een systeem gemaakt dat ik TRANCE-FORMATIE noem. Zie hierboven. Het huis in het bos was ideaal voor TRANCE-FORMATIE en genezing. Ik woonde er tot 1 december 1999.

De eerste dag dat ik in het huis stapte, kreeg ik een bezoek van een van de bestuursleden van het ITC. Ze eiste, dat ik het huis zou verlaten, zodat haar vriendin daar kon wonen. Ik weigerde. Vanaf die dag begon ze een lastercampagne en haatcampagne tegen mij. Een jaar later kreeg ze hulp van andere bestuursleden en andere mensen die mij weg wilden hebben. Ik geloof dat ze onder de invloed van echt kwaad waren.

 

Inwijding

Maart 1988. Ik had gelezen over de oude Germaanse initiatie van de Ulf-hedh-nar, een groep sjamanen. Ik besloot mezelf te initiëren zoals de Ulf-hedh-nar dat deden. Of zo goed mogelijk. De Ulf-hedh-nar werden negen dagen in een leren zak opgehangen in een boom. De zak lijkt op de baarmoeder van Moeder Aarde. Je sterft op symbolische wijze in die zak. En je wordt herboren als een nieuw wezen, een sjamaan. Ik kon me niet ophangen in een boom. Dat zou te veel aandacht trekken. Dus hing ik mezelf in een lederen zak in mijn huis en hing er negen dagen lang. Ik kan niet publiceren wat ik heb meegemaakt. Ik werd een ander mens. Deze initiatie verbrak de band met mijn verleden. Ik was echt herboren.

 

Als mensen dit lezen, is er een eerste reactie: Dit is krankzinnig. Het is niet krankzinnig, maar WETENSCHAP. Ik las over de initiatie en ik testte de juistheid ervan.

De oude Germanen hadden verschillende soorten Sjamanen. De Ulf-hedh-nar hadden de wolf als totemdier. (Ulf betekent wolf.) Het zijn de originele weerwolven. De Bersekr's hadden de beer als totemdier. (Ber betekent beer.) Ze werden geïnitieerd door ze negen dagen lang in een grafheuvel te begraven. Deze oude volken wisten wat ze deden!

 

Na die initiatie is mijn leven volledig veranderd. Ik stopte mijn werk als computeranalist en programmeur. En ik heb al mijn tijd besteed aan de ontwikkeling van TRANCE-FORMATIE, Ygg-drasil en sinds 1992 aan de Cirkel van Licht en Liefde. Ik heb veel mensen tot masterniveau ingewijd, zodat ze hun eigen cirkel konden beginnen. Maar dat deden er maar vijf.

 

Ygg-drasil

De geheime orde die mij heeft geïnitieerd, heeft me ook veel geleerd van de sjamanistische praktijken en mythologie van oude Germaanse volkeren. Van 1979 tot 1993 heb ik de oude bevolking van Noord-Europa serieus bestudeerd. Het interessantst voor mij waren de mythes over de boom der werelden: Ygg-drasil.

In 1988 begon ik met het maken van de cursus Ygg-drasil Ygg-drasil is de wereldboom. Het heeft drie wortels en een stam. Deze vier delen staan voor de vier elementen. Elk van de wortels en de stam hebben een aantal werelden, die corresponderen met de chakra's. De cursus Ygg-drasil is een begeleide reis door je geest. Je kon het zien als een Jungiaanse reis. Je ontmoet heel wat archetypen en je trance-formeert deze archetypen. (TRANCE-FORMEREN betekent: jezelf transformeren in een staat van trance.)

 

96 TRANCE-FORMATIES

De huidige versie van Ygg-drasil bestaat uit 96 TRANCE-FORMATIES van 30 - 35 minuten. Brochure Yggdrasil: de ijslandse wereldboom Momenteel zijn ze alleen beschikbaar in het Nederlands. Ik werk aan de vertaling in het Engels.

Deze TRANCE-FORMATIES zijn een rondleiding door de diepste lagen van de collectief onbewuste geest. Zie: Collectief onbewuste.

 

Chakra ontwikkeling en Spiritueel Genezen

Eind 1990 ontwikkelde ik de cursussen Chakra Ontwikkling en Spiritueel Genezen. Met Chakra Ontwikkeling leer je meditaties voor de chakra's om ze te ontwikkelen en te genezen. Zie: Chakra's: ontwikkeling en stimulatie. Met Spiritueel Genezen leer je je chakra's te gebruiken om de geest, ziel en aura van andere mensen te genezen door de kracht van je eigen chakra's te gebruiken.

In 1991 gaf ik veel van deze cursussen in hotels in Nederland. Maar in 1991 ontdekte de Theosofische Vereniging wat ik aan het doen was en ze begonnen een lastercampagne. Eind 1991 moest ik vanwege deze campagne stoppen met het organiseren van deze cursussen.

 

Geroepen door 'God'

Op 23 december 1991 voerde ik een sjamanistisch ritueel uit. Ik ging door 'het dak van de wereld' en ontmoette 'God'. 'God' verscheen als een reusachtige oude en wijze vader die me op een vaderlijke manier begroette. Hij nam me in zijn armen en gaf me nieuwe energie. Toen gaf hij me een dik boek en stuurde me terug naar de aarde. Dit boek symboliseert de nieuwe religie. 'God' heeft mij aangesteld als zijn profeet om deze nieuwe religie te verkondigen.

 

De Cirkel van Licht en Liefde

Dus 'God' gaf me 'een boek met de nieuwe religie'. Maar de pagina's waren leeg. Het boek is een symbool. Ik ontving de basisprincipes. Maar ik moet deze principes wel vertalen naar het eigenlijke onderwijs. Dat is wat ik sinds 1991 doe.

Na deze visie begon ik de Cirkel van Licht en Liefde.

  • DE Cirkel van Licht en Liefde is een abstractie, het is niet gerealiseerd in de fysieke realiteit.

  • Een Cirkel van Licht en Liefde is een organisatie van één of meer mensen, die een groep vormen en die deze basisprincipes tot een actieve kracht proberen te brengen. Een Cirkel van Licht en Liefde is afgeleid van DE (abstracte) Cirkel van Licht en Liefde. Een concrete Cirkel van Licht en Liefde ontstaat door de principes op aarde te realiseren.

Lees meer op de website van de Cirkel van Licht en Liefde

 

Religie's verouderen. Het jodendom was heel modern 3500 jaar geleden. Maar nu zijn de orthodoxe Joden ver achterop. Het christendom was rond 100 na Christus heel modern. Nu is het hopeloos ouderwets. Hetzelfde geldt voor de islam. Hoe meer een geloof zich vastklampt aan oude teksten, hoe moeilijker de volgelingen veranderen en hoe meer ze achterop raken.

Wij zijn geen nomadische herders meer. De oude overtuigingen passen niet in het nieuwe tijdperk. Je kunt de goede elementen houden van oude geloven, maar de structuur van oude geloven en de dogma's van oude geloven zijn blokkades op de weg naar verlichting en vernieuwing. Het nieuwe tijdperk vraagt om een nieuw geloof. 'God' heeft mij gevraagd om dit nieuwe geloof aan te bieden. Dat gebeurt geheel vrijblijvend. We moeten ons volledig verzetten tegen bekering "te vuur en te zwaard", zoals met de oude geloofsovertuigingen is gebeurd. Het volgende geldt voor het nieuwe geloof: 'Neem het aan of wijs het af'.

De religies voor het jodendom waren niet gecentraliseerd. Er waren plaatselijke tempels van een godheid met een paar priesters. Er was geen machtsstructuur. Met de komst van het jodendom werd religie een machtsstructuur. Het christendom en de islam namen de structuur van het jodendom over. Religie werd georganiseerd rond machtscentra: synagogen, kerken en moskeeën.

De nieuwe religie heeft geen machtsstructuur. Er zijn autonome Cirkels van Licht en Liefde. Firewolf geeft inzichten en aanbevelingen, maar deze worden vrijblijvend aangeboden. Elke Cirkel van Licht en Liefde bepaalt zijn eigen regels, zijn eigen geboden, zijn eigen geloof, enzovoort. De Cirkels van Licht en Liefde zijn niet verbonden via een machtsstructuur, maar via meridianen van Licht en Liefde. Verschillende cirkels werken samen met andere cirkels, die soortgelijke idealen hebben. Deze samenwerking is een vrije keuze.

Cirkels van Licht en Liefde bestaan op basis van drie principes: vrijheid, vrede en vriendschap. Deze drie basisprincipes in harmonie brengen is de taak van elke Cirkel van Licht en Liefde. Deze basisprincipes botsen vaak met elkaar. Maximale vrijheid gaat ten koste van vrede en vriendschap. Absolute vrede gaat ten koste van vrijheid en vriendschap. Onbeperkte vriendschap gaat ten koste van vrijheid en vrede. Steeds weer moet men het evenwicht vinden tussen deze drie principes.

De oude overtuigingen zijn hiërarchisch georganiseerd rond een synagoge, een kerk of een moskee. Er zijn oude mannen die graag baas spelen en aanhangers die moeten dienen. Dat klinkt als een chimpansee cultuur. Daar heb je ook bazige mannetjes. Het grote verschil met chimpansees is dit: Chimpansees hebben de intelligentie om oude mannetjes weg te jagen en ze te vervangen door minder oude mannetjes. Veel mensen knielen voor seksueel gefrustreerde oude mannetjes en leven volgens hun wetten en regels.

De oude religies zijn ontwikkeld en worden onderhouden door oude mannen. Oude mannen hebben minder zin in seks. De creaties van deze oude mannen hebben dus een sterk vooroordeel tegen seks. Als je een jongen van achttien jaar vraagt om de basisprincipes van een nieuwe religie te geven, zal hij waarschijnlijk beginnen met: 'Gij zult veel seks hebben'. Door de sterke vooringenomenheid tegen seks hebben de oude religies problemen met seksualiteit. De nieuwe religie dient dat te corrigeren.

De nieuwe religie is gestructureerd als Cirkels van Licht en Liefde.

Een Cirkel van Licht en Liefde is vrij en autonoom. De leden van een cirkel bepalen zelf hoe zij leven en wat zij geloven. En een Cirkel van Licht en Liefde is in principe democratisch. Een Cirkel van Licht en Liefde functioneert min of meer als een cel, met de meester (m/v) als celkern. Alle Cirkels van Licht en Liefde vormen samen een intelligent organisme. Ze zijn organisch verbonden.

Een Cirkel van Licht en Liefde is:

  • Een groep mensen die een goede en gezonde omgeving willen creëren met geestelijke kracht;

    • Je kunt ook een Cirkel van Licht en Liefde van één persoon creëren. Het is niet nodig om regelmatig met meerdere mensen samen te komen. Je kunt alleen TRANCE-FORMEREN. En met aandacht en toewijding creëer je een sfeer van licht en liefde om je heen. In artikelen spreek ik van meerdere mensen.

  • Een energiepunt op de aarde. Op het menselijk lichaam zijn acupunten, die worden gebruikt in acupunctuur en shiatsu. Een Cirkel van Licht en Liefde is in feite een acupunt op de aarde. Wanneer de Cirkels van Licht en Liefde met elkaar verbinden, ontstaan er meridianen van Licht en Liefde. Door deze meridianen kunnen Goede Gedachten, Goede Gevoelens, Goede Woorden en Goede Werken zich verspreiden en bijdragen aan de genezing van Moeder Aarde.

Lees meer op de website van de Cirkel van Licht en Liefde

 

Informatica

Eind jaren negentig was het tijd voor een verandering.

Tijdens de jaren negentig heeft het Internationaal Theofisch Centrum me voortdurend lastiggevallen met lastercampagnes en rechtszaken om me weg te jagen. Januari 1999 was er nog een rechtszaak. De rechter riep beide partijen op om over een overeenkomst te onderhandelen. Voordien had ik al aangeboden om te vertrekken als ze mij 25.000 gulden zouden betalen voor de kosten van verhuizing. In januari 1999 stemden zij ermee in. Ik kreeg mijn 'minnelijke' schikking en ik stemde ermee in dat ik eind 1999 het huis zou verlaten. Op 1 december 1999 verhuisde ik naar een huis naast een boerderij met melkvee. Het was acceptabel, maar niet zo rustig als mijn huis in Naarden.

Ik moest terug naar een normale baan. Dus ik keerde terug naar het programmeren en onderwijzen van IT. Ik werkte voor een IT school als Visual basic programmeur en als docent. Later werkte ik als database-consultant. Tegelijkertijd heb ik mijn IT-studie aan de Open Universiteit opgepakt.

 

Hongerige Wolf

Eind 2004 was ik werkloos. Ik kon een baan krijgen als C++ programmeur in het noordoosten van Nederland. Ik aanvaardde die baan en kocht een huis aan de Hongerige Wolf. Het is een kleine gemeenschap in het uiterste noordoosten van Nederland, dicht bij de Duitse grens. Hier kon ik mijn training en opleiding tot sjamaan en yoga-master afronden.

Het huis dat ik kocht was goedkoop en moest gerenoveerd worden. Dat was precies wat ik wilde. De details van dit huis en de renovatie vindt je bij Weblog centrum Alfheim.

Het eerste wat we deden, was fruitbomen en fruitstruiken planten. Nu (2018) oogsten we jaarlijks ongeveer 200 kg fruit.

 

Masteropleiding

Als je een meester(es) wilt worden van de Cirkel van Licht en Liefde, kun je contact met mij opnemen voor speciale trainingen. Tijdens deze sessies leer je:

  • Rituelen om een Cirkel van Licht en Liefde te creëren en je cirkel te reinigen.

  • TRANCE-FORMATIES (geleide visualisaties) om je 'lagere zelf', je persoonlijkheid en je ego te transformeren.

  • TRANCE-FORMATIES (geleide visualisaties) om je chakra's te genezen en te transformeren.

  • TRANCE-FORMATIES (geleide visualisaties) die je leren hoe je de energie van je chakra's kunt gebruiken om anderen te genezen en initiëren.

Als meester van de Cirkel van Licht en Liefde kun je je eigen cirkel creëren en je vrienden in te wijden.

 

Lees meer op de website van de Cirkel van Licht en Liefde

 

reclame/groenepolitiek_rabo7.gif

 

Promoot ons !!!

Vindt u deze pagina leuk? Geef de link dan door aan je vrienden.

Ik doe niet veel met twitter of facebook. Maar voel je vrij om over deze pagina te twitteren. Of zet een link naar deze pagina op je facebook pagina, als je die hebt.

 

Mijn facebook pagina is Andreas-Firewolf, mijn linkedin pagina andreas-firewolf. Als je een connectie wilt via sociale media, dan kan dat daar.

 

Geen spionage

Op deze site vind je geen cookies of javacript voor spionage.

Vrijwel alle websites hebben 'google analytics' en knoppen voor facebook, twitter, et cetera. Deze technieken werken meestal met javascript. Nog voor je kunt kiezen voor of tegen 'cookies', sturen deze javascripts je gegevens naar facebook, google et cetera. De Oost-duitse Stasi droomde niet eens over zulke mogelijkheden om mensen helemaal in kaart te brengen.

Op deze website worden dergelijke technieken niet gebruikt. Hier wordt je privacy niet geschonden.

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 15 plus achtentwintig

1

y:FD=KEMV4#:9tEPIyI{=NES

19-06-2016 14:35:50

Beste Andreas, ik wil je bedanken, dankzij je trance-formatie"stoppen met drugs", is het mij gelukt om te stoppen met deze troep.Je had gelijk, ik had een plaat voor mijn kop! Vreemd genoeg lukte het mij niet om te stoppen met roken. Al- hoewel het inderdaad afschuwelijke sensaties zijn.Ik probeer het nu met champix. In ieder geval, ik haat drugs, het is afschuwelijk.Onwijs bedankt!
Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  

 

Brochure Yggdrasil, een cursus van 12 delen, met 48 meditatie-CD's, transpersoonlijke psychologie en jungiaanse psychologie op basis van IJslandse mythologie
Op afstand helen van lichaam, geest en ziel met behulp van de chakra's
We besturen onze geest met een aantal energiecentra of chakra's. Deze centra kun je op vele manieren stimuleren, versterken en ontwikkelen
Weblog centrum Alfheim
Einstein weerlegd? E=mc2 fout?
Login
Contact formulier

Navigeren op deze websites

Deze website heeft veel pagina's en veel informatie. Deze pagina geeft u informatie over hoe u door deze websites kunt navigeren.

Yggdrasil

Over de IJslandse wereldboom:

Firewolf aangaande spirituele onderwerpen

Videos met en over Firewolf

Firewolf aangaande wetenschap en spiritualiteit

firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

log2021/DSCF6850.JPG

Ons centrum: Alfheim

Hier kun je in foto's zien hoe ons centrum zich sinds 2004 ontwikkeld heeft.

Een andere kijk op fundamentalisme

Om jezelf te leren kennen en jezelf te veranderen, dien je terug te gaan naar je diepste fundamenten.

De aarde is "de parel van het Universum"

Hier vind je een gedicht over Moeder Aarde.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Volledige tekst van deze verklaring.

Ontwikkeld door Nul-A Computers