01-01-2010

Opleidingen en cv van Andreas Firewolf

Meditatie en zelfontwikkeling sinds 1974

Er zijn mensen die op een dag wakker worden en van de ene dag op de andere geloven, dat juist zij in staat zijn andere mensen de weg te wijzen en te onderwijzen.

Er zijn ook mensen, die na een paar workshops of cursussen menen les te kunnen geven en een beroep te kunnen maken van spiritualiteit.

Het zijn deze mensen, die spiritualiteit een slecht aanzien geven.

Ik volgde in 1974 op 12-jarige leeftijd mijn eerste cursus bij Mazdaznan. Sindsdien heb ik mezelf onafgebroken ontwikkeld en verbeterd. Op 12-jarige leeftijd werd ik vegetarier en vanaf dat moment heb ik mijn leven gewijd aan zelfontwikkeling. Er is enig verschil tussen iemand die al meer dan 35 jaar mediteert en iemand die een paar cursussen of workshops heeft gevolgd.

Super-intelligentie

Ik ben super-intelligent. Bij een Mensa-test bleek mijn I.Q. hoger dan 148. Hoeveel hoger? Dat is niet te zeggen. Er zijn zo weinig mensen met een I.Q. hoger dan 148, dat de standaard IQ-testen niet betrouwbaar zijn boven 148. In de media komen wel eens berichten over mensen met een I.Q. van bijvoorbeeld 153 of 158. Dat soort berichten kun je beter met een korreltje zout nemen. Er zijn pogingen gedaan door psychologen om speciale testen voor super-intelligente mensen te ontwikkelen. Maar er zijn twijfels over de betrouwbaarheid van dergelijke testen. Zelf heb ik weinig behoefte om aan dergelijke testen mee te doen.

Intelligente mensen kunnen moeilijk coaching, counseling of therapie op hun niveau vinden. Hiervoor kun je bij mij terecht. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen

Als gevolg van een traumatische jeugd, ouders die psychisch niet in orde waren en een voogdijvereniging zonder interesse ben ik niet in staat geweest een gewone opleiding te volgen. Ik heb enige tijd schriftelijk Atheneum-b gevolgd, totdat mijn voogdijvereniging weigerde om de kosten te betalen.

In 1983 bestond het Arbeidsbureau nog en dat functioneerde goed. Van hun kreeg ik een zeer grondige automatiserings-opleiding van vier maanden. Daarna kreeg ik een behoorlijke baan, een behoorlijk inkomen en kon ik ook verdere opleidingen betalen. Via de Open Universiteit heb ik vele modulen Bedrijfskunde en Informatica gevolgd.

Autodidactische opleidingen

Toen ik 12 was begon ik Mazdaznan-cursussen te volgen. Je zou dit kunnen omschrijven als een soort perzische yoga, overgeleverd van de oude zarathoestriers.

Via Mazdaznan kwam ik in contact met een geheime orde, die me opleidde tot priester van het geheime vuur van Atar en tot hoge priester van Ahura Mazda. Tijdens deze opleiding leerde ik heel veel over meditatie, yoga, ademhaling, alchemie, magie, etc.

Deze geheime orde staat zijn leden gewoonlijk niet toe om over de orde te spreken. Daardoor is deze orde geheim. Niemand kent deze orde.

Af en toe leidt deze orde iemand op met de bedoeling de kennis van deze orde onder de mensen te verspreiden. Af en toe is gewoonlijk 'eens in de paar eeuwen'. Deze persoon krijgt een speciale opleiding, zijn contacten met de orde worden beperkt tot een paar oudere leden. Wanneer deze persoon voldoende is opgeleid, wordt hij de wereld in gezonden om kennis van de orde onder de mensen te verspreiden. Alle contacten met de orde worden dan verbroken. De orde kan eventueel boodschappen sturen naar deze persoon, omdat deze bekend is. Maar deze persoon kan geen contact opnemen met de orde. Op die manier kan de orde niet vervolgd worden.

De orde heeft mij uitgekozen om hun kennis te verspreiden en mij daarvoor opgeleid.

Toen ik een jaar of 13 was, werd het me duidelijk dat mijn ouders me met serieuze problemen hadden opgezadeld. Vanaf dat moment begon ik een zelfstudie psychologie, neurologie en endocrinologie. Ik las vrijwel alle boeken die de openbare bibliotheek van Rotterdam had op die gebieden. Toen ik 18 was, gaf ik al lezingen in het engels over neurologie en endocrinologie voor duitse artsen in opleiding.

In 1979, toen was ik 18, volgde ik een cursus alfatraining van Silva Mind Control. Dat was een totaal nieuwe benadering van meditatie en het gaf me nieuwe inzichten. In de jaren daarna deed ik vervolgcursussen in Engeland, onder meer het Graduate Seminar, het Ultra Seminar en het Supermind Seminar.

Als gevolg van de Silva-training begon ik te experimenteren met mind-machines. Autodidactisch had ik al analoge en digitale elektronica geleerd. Met behulp van een 555-IC maakte ik een machine die signalen kon afgeven in een regelbare frequentie. Deze signalen gaf ik door aan een paar LED's in een duikbril en aan twee messing elektroden, die ik aan mijn enkels verbond. Zo ging er een elektrisch signaal door mijn lichaam en tegelijk knipperden er lichtjes in een bril in dezelfde hypnotiserende frequentie. Veel later kwamen dit soort machines uit de USA als brain-machines en als TENS-apparatuur.

In dezelfde tijd (1979 - 1983) sprak ik cassette-bandjes in met meditaties, die ik gebruikte in combinatie met de mind-machine.

Automatisering

In 1983 begon ik aan een automatiserings-opleiding, van 1984 tot 1988 werkte ik in de automatisering bij een PC-dealer en daarna bij een grote bank. In dezelfde tijd ontwikkelde ik methoden en technieken voor trauma-verwerking. Als gevolg van mijn jeugd had ik trauma's en iets wat men nu Post Traumatische Stress Stoornis noemt. Met behulp van mijn zelfhulp-cassettes en mijn mind-machine verwerkte ik die trauma's.

Yggdrasil®

In 1988 begon ik met het uitgeven van de cursus Yggdrasil®. Deze cursus leert je vrijwel alles over de aura en de chakra's, astraal reizen, de aura van de aarde, je eigen geest, magie en sjamanisme, en nog heel veel meer. Tegenwoordig bestaat de cursus uit 12 delen en 48 CD's met 96 TRANCE-FORMATIES.

TRANCE-FORMATIE, Chakra-ontwikkeling en Spiritueel Genezen

In 1991 gaf ik veel workshops in hotels, door geheel Nederland. De cursus Chakra-ontwikkeling was toen echt revolutionair, om maar niet te spreken van Spiritueel Genezen. Chakra-ontwikkeling leert je je chakra's te ontwikkelen en te beheersen. Spiritueel Genezen leert je om met je chakra's op afstand te helen op iedere laag van de aura. Je leert bijvoorbeeld om met de keelchakra het karmisch lichaam te helen en 'slecht karma' op te ruimen.

Volwassen Relaties

In 1991 ontwikkelde ik ook de eerste versie van Volwassen Relaties.

De relaties die we als volwassene aangaan worden bepaald en beperkt door de patronen die we als klein kind leren. Veel patronen nemen we over van onze ouders, of als deze afwezig zijn, van andere opvoeders. Als we deze patronen niet veranderen, herhalen we de patronen van onze ouders en opvoeders. Als we ontevreden zijn over ons leven of over onze relaties, dienen we deze patronen te veranderen.

De training Volwassen Relaties leert je, hoe je deze patronen kunt analyseren en kunt TRANCE-FORMEREN.

Herschrijf je jeugd

In 1990 en 1991 ontwikkelde ik ook de training Age-regression. Tegenwoordig heet deze training 'Herschrijf je jeugd'.

Bij gewone age-regressie ga je terug naar je kindertijd en herbeleef je deze periode. Bij 'Herschrijf je jeugd' stel je jezelf voor als kind van een bepaalde leeftijd en visualiseer je een perfecte periode. Hierdoor wordt deze periode voorzien van nieuwe positieve emoties. Daardoor krijgen we een beter zelfbeeld en voelen we ons beter over onszelf.

Ik heb met deze methode zeer ernstige trauma's getransformeerd. Juist voor mensen met een slechte jeugd is 'Herschrijf je jeugd' zeer geschikt. Maar ook mensen met een goede jeugd hebben hier veel aan.

Geroepen door 'God'

23 december 1991 steeg ik tijdens een sjamanistisch ritueel op, 'ging door het dak van de wereld' en had een ontmoeting met 'God'. 'God' verscheen als een enorme oude wijze gedaante, die mij op vaderlijke wijze begroette. Hij nam mij in zijn armen en gaf mij nieuwe energie. Daarna gaf hij mij een groot dik boek en stuurde me terug naar de aarde. Dit boek symboliseert de nieuwe religie. 'God' heeft mij aangewezen als zijn profeet om deze nieuwe religie te verkondigen.

Religie's verouderen. Het jodendom was 4500 jaar geleden heel modern, nu lopen de orthodoxe joden heel ver achter. Het christendom was rond het jaar 100 na Chr. heel modern, nu is het hopeloos ouderwets. Hetzelfde geldt voor de Islam. Hoe meer een geloof vasthoudt aan oude teksten, hoe moeilijker de volgelingen veranderen en hoe meer ze achter lopen.

Wij zijn geen nomadische schaapherders meer. De oude geloven passen niet bij de nieuwe tijd. Je kunt wel goede elementen uit oude geloven halen, maar de structuur van oude geloven en de dogma's van oude geloven zijn alleen maar blokkades op de weg naar verlichting en vernieuwing. De nieuwe tijd vraagt een nieuw geloof. 'God' heeft mij gevraagd dit nieuwe geloof aan te bieden. Dat gebeurt geheel vrijblijvend. Bekering 'te vuur en te zwaard' zoals met de oude geloven gebeurd is, dienen we volledig af te wijzen. Voor het nieuwe geloof geldt: 'Graag of niet!'

De religie's voor het jodendom waren decentraal. Plaatselijk was een tempel van een of andere godheid met een paar priesters. Er was geen machtsstructuur. Met de komst van het jodendom werd religie een machtsstructuur. Het christendom en de islam namen de structuur van het jodendom over. Religie werd georganiseerd rond machtscentra: synagogen, kerken en moskeeën. De nieuwe religie heeft geen machtsstructuur. Er is sprake van autonome Cirkels van Licht en Liefde. Firewolf geeft inzichten en aanbevelingen, maar deze worden vrijblijvend aangeboden. Iedere Cirkel van Licht en Liefde bepaalt zelf zijn regels, zijn geboden, zijn geloof, etcetera. Cirkels van Licht en Liefde zijn niet verbonden via een machtsstructuur, maar via meridianen van Licht en Liefde. Verschillende cirkels werken samen met andere cirkels die soortgelijke idealen hebben. Deze samenwerking is een vrije keuze.

Cirkels van Licht en Liefde bestaan op basis van drie principes: Vrijheid, Vrede en Vriendschap. Deze drie basisprincipes in harmonie brengen is de opgave van iedere Cirkel van Licht en Liefde. Deze basisprincipes staan op gespannen voet met elkaar. Maximale vrijheid gaat ten koste van vrede en vriendschap. Absolute vrede gaat ten koste van vrijheid en vriendschap. Ongelimiteerde vriendschap gaat ten koste van vrijheid en vrede. Steeds opnieuw dient men de balans te zoeken tussen deze drie principes.

Cirkel van Licht en Liefde

In de jaren '90 ontstond geleidelijk aan de Cirkel van Licht en Liefde.

De oude geloven zijn hierarchisch georganiseerd rond een synagoge, een kerk of een moskee. Er zijn oude mannen die graag baasje spelen en volgelingen die moeten dienen. Dat lijkt wel een chimpansee-cultuur. Daar heb je ook bazige mannetjes. Het grote verschil met chimpansees is dit: Chimpansees hebben de intelligentie om oude mannetjes weg te jagen en te vervangen door minder oude mannetjes. Veel mensen knielen voor seksueel gefrustreerde bejaarden en leven naar hun oordeel. Zie de katholieke kerk.

De nieuwe religie is gestructureerd als Cirkels van Licht en Liefde.

Een Cirkel van Licht en Liefde is vrij en autonoom. De leden van een cirkel bepalen zelf hoe men leeft en wat men gelooft. En een Cirkel van Licht en Liefde is in principe democratisch. Een Cirkel van Licht en Liefde functioneert min of meer als een cel, met de meester en/of meesteres als de celkern. Alle Cirkels van Licht en Liefde tesamen vormen een intelligent organisme. Ze zijn organisch verbonden.

Een Cirkel van Licht en Liefde is:

  • Een groep mensen die met spirituele krachten een goede en heilzame omgeving willen scheppen;
    • Men kan ook alleen een Cirkel van Licht en Liefde scheppen. Het is niet noodzakelijk om met meerdere mensen regelmatig bij elkaar te komen. Je kunt alleen TRANCE-FORMEREN en met aandacht en ceremonie een sfeer van licht en liefde om je heen vormen. In artikelen gaan we voor het gemak uit van meerdere personen, die samen iets gemeenschappelijks op willen bouwen in een sfeer van licht en liefde.
  • Een energiepunt op de aarde. Op het menselijk lichaam bevinden zich acupunten, die gebruikt worden in de acupunctuur en shiatsu. Een Cirkel van Licht en Liefde is in feite een acupunt op de aarde. Wanneer Cirkels van Licht en Liefde zich verbinden, ontstaan meridianen van Licht en Liefde. Via deze meridianen kunnen Goede Gedachten, Goede Gevoelens, Goede Woorden en Goede Werken zich verspreiden en bijdragen aan de heling van Moeder Aarde. Klik hier om naar de Cirkel van Licht en Liefde te gaan.

ICT

Van 1988 tot 1999 woonde ik op het theosofisch centrum te naarden. Voordat ik daar kwam wonen werkte ik als vrijwilliger voor dat centrum. Zolang je niet teveel met theosofen te maken hebt, lijken het aardige mensen. Toen ik op het theosofisch centrum kwam wonen, leerde ik ze pas echt kennen. Nog voor ik er kwam wonen begon er al een campagne om me uit mijn huis te treiteren. Ze probeerden me als slaaf te misbruiken, eisten bijvoorbeeld dat ik stoelen zou komen klaarzetten voor bezoekers van workshops, maar ik moest wel zorgen dat ik weg was voor het bezoek kwam. Weerzinwekkender mensen heb ik nooit ontmoet. Toen ik weigerde me als slaaf te laten misbruiken hebben ze de ene rechtszaak na de andere tegen mij aangespannen om me uit mijn huis te kunnen zetten. Tegelijk verspreiden ze continue de meest afschuwelijke laster over mij. In januari 1999, toen de zoveelste rechtszaak tegen mij verloren dreigde te gaan, boden ze me een oprotpremie van 25.000 gulden (11.000 euro). Dat was eigenlijk veel te weinig, maar ik heb het maar aangenomen. Blij dat ik hun eindelijk achter me kon laten.

Na mijn verhuizing eind 1999 was het noodzakelijk om weer in loondienst te gaan werken. Ik keerde terug in de ICT en werkte van 2000 tot 2006 ondermeer als software-engineer, ICT-docent, software-architect C++-porgrammeur en sql-specialist.

Je zou kunnen zeggen: 'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk'. Als 'profeet van God' werken met computers. Maar het heeft me wel geleerd om websites te maken. Als ik deze website had moeten laten maken, had me dat honderdduizenden euro's gekost. Omdat ik alles zelf doe, kost het alleen tijd. En omdat ik veel sneller werk dan gewone webdevelopers, kost het me niet eens zoveel tijd.

Ik kan ook jouw website ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Bouwkunde en landbouw

Rond 2003 ontstond het verlangen naar een eigen spiritueel centrum. Daarom begon ik aan een HBO-opleiding bouwkunde. Eind 2004 kochten we een mooi huis in het noord-oosten van Groningen. Dit huis hebben we verbouwd en we hebben een schitterende fruitgaard aangelegd. In 2009 oogsten we ruim 170 kg fruit en nog heel veel groente. Klik hier voor informatie over ons centrum. Weblog centrum Alfheim

Nieuw onderwijs

Vanaf 2006 geef ik weer full-time cursussen, opleidingen en healings. Daarbij gebruik ik steeds meer het internet. Via internet kan ik vrij goedkoop mijn ideeën beschikbaar stellen.

Cirkels van Licht en Liefde

Ik ben op zoek naar mensen die ingewijd willen worden in de nieuwe religie, die als priester of priesteres willen werken voor 'God' en die de mensen willen leren te leven en werken in Cirkels van Licht en Liefde.

TRANCE-FORMATIE coaches, consulenten, instructeurs, therapeuten

Ik heb heel veel studiemateriaal ontwikkeld, waarmee mensen zichzelf snel kunnen verbeteren. Maar de meeste mensen hebben hulp nodig van stabiele goed-opgeleide therapeuten, consulenten, instructeurs en coaches. Ik zoek mensen, die hun beroep willen maken van het ondersteunen van hun medemensen met behulp van dit studiemateriaal.

Een woon-werk centrum

Ons huidige centrum is schitterend gelegen en heel mooi. Maar er kunnen geen mensen verblijven. Daar is het te klein voor.

We willen een oude boederij kopen met een flink stuk grond. Daar willen we een centrum maken voor meerdere bewoners en mogelijkheid voor gasten om meerdere dagen te verblijven. We willen daar ook zoveel mogelijk ons eigen voedsel verbouwen, zelf onze energie opwekken, etc.

Voor dit woon-werk centrum zoeken we stabiele mensen, die vegetarisch en gezond willen leven.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rabo.gif

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar:

  
 
    

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is vier maal 2

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
hoog

 

reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/superleren.gif
Ontwikkeld door Nul-A Computers